Aktywni kulturalnie znaczy lepsi?

Kultura jest dorobkiem społeczeństwa, jest wyrazem pewnych doświadczeń i emocji przekazywanych poprzez jej rożnego rodzaju wytwory. Kultura tworzy przestrzeń do spotkań i dialogu nie tylko z nią samą, ale także z drugim człowiekiem. 

Aktywność kulturalna to kontakt człowieka z wszelkimi wytworami kultury (obrazami, utworami muzycznymi czy spektaklami) oraz jej autorami. Z kulturą spotykamy się nie tylko bezpośrednio (w muzeach, operze czy teatrach). Doświadczamy jej także poprzez powszechnie dostępne media, takie jak telewizja, radio czy internet. Można więc powiedzieć, że kultura nas otacza, że jest wszędzie. Dlaczego wiec tak rzadko po nią sięgamy i czy sięganie po nią czyni nas lepszymi ludźmi?

Kultura wzbogaca 

Kultura ukazuje otaczający nas świat inaczej niż sami go widzimy, pomaga nam spojrzeć na życie z dystansem, dowiedzieć się o świecie czegoś więcej. Dodatkowo rozwija naszą wyobraźnię, wzbogaca nasze słownictwo, pozwala przeżywać nowe, niezwykłe doznania, uwrażliwia na piękno i – co bardzo ważne – pomaga poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości. Dzięki kulturze bez wątpienia stajemy się lepszymi ludźmi. Tylko jak zrobić pierwszy krok w jej kierunku?

Warto szukać, warto pytać

Pierwszym krokiem do zmiany jest znalezienie wydarzeń kulturalnych w okolicy, w której mieszkamy. Informacje o takich wydarzeniach znajdziemy w internecie (np. na oficjalnych stronach miast), w lokalnej gazecie czy radiu. Możemy także przedzwonić do oskórków kultury znajdujących się w naszej miejscowości i zapytać o najbliższe wydarzenia kulturalne. Jeżeli w naszej wsi/miejscowości nic się nie dzieje, przyjrzyjmy się sąsiednim. Nie bójmy się pytać, to wiele ułatwi.

Wyjdźmy z domu

Zostając w domach, zamykamy się na świat, czyli właśnie na kulturę i drugiego człowieka. Zamykamy się więc także na nowe doświadczenia. Nie warto się na nie zamykać! Warto natomiast skorzystać z oferty kulturalnej, która jest w naszym zasięgu. jeżeli wiemy, ze w naszej miejscowości odbywa się koncert lub wystawa, wybierzmy się na nią z kimś bliskim. Będzie nam wtedy raźniej. Jeżeli wybrane wydarzenie nie okaże się dla nas ciekawe, nie zniechęcajmy się – przecież nie wszystko musi się nam podobać. Z czasem poznamy nasze preferencje lepiej.

Zobacz też:  Rower dla seniora - na czym jeżdżą starsze osoby?

Rozmawiajmy o kulturze

Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych lub śledzenie ich w mediach wzbudza w nas emocje, którymi możemy podzielić się z innymi ludźmi. O operze widzianej w telewizji opowiedzmy sąsiadce! Być może następnym razem obejrzymy ja wspólnie i wymienimy spostrzeżenie na bieżąco. Dzieciom przypomnijmy o miejskiej wystawie i pójdźmy na nią razem. Na regionalnym festynie zaprośmy kogoś do swojego stolo i spróbujmy wspólnie serwowanych tam specjałów.

Nawet jeżeli kultura bywa dla nas trudna czy nie do końca zrozumiała, nie bójmy się jej szukać, doświadczać i o niej mówić. Wspaniałość kultury polega na szerokim polu do jej interpretacji, na dowolności odczuć i reakcji. Czerpmy z kultury to, co dla nas dobre, wtedy na pewno poczujemy się lepszymi ludźmi.