Loading....

Kategoria: W społeczeństwie

Jak znaleźć nowych przyjaciół w podeszłym wieku?

Jak znaleźć nowych przyjaciół w podeszłym wieku? Jak angażować się w życie społeczne seniorów? Angażowanie się w życie społeczne seniorów jest ważnym sposobem na zapewnienie im godnego i szczęśliwego życia. Można to robić poprzez udział w różnych programach, które oferują seniorom możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Na przykład, istnieją organizacje pozarządowe, które oferują bezpłatne […]

Seniorzy w parku

Ogólnopolska Karta Seniora

Społeczeństwo Polski starzeje się. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2050 roku populacja osób w wieku 60+ będzie stanowić aż 40 proc. mieszkańców naszego kraju. Być może właśnie to sprawia, że rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom coraz liczniejszej grupy. Seniorzy mogą postarać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, uprawniającą do wielu zniżek. Jakich? Kto może złożyć wniosek […]

Seniorzy nauka

Uniwersytet trzeciego wieku – charakterystyka

Podobno nigdy nie jest za późno na naukę. Człowiek uczy się przez całe życie, dlatego nawet na emeryturze może zacząć studia. Wystarczą dobre chęci, a dzięki rozwojowi edukacji dla seniorów można spełnić marzenia o studiowaniu oraz zapewnić sobie ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Sposobem na to może być uniwersytet trzeciego wieku. Zajęcia organizowane w takiej […]

Seniorzy robią zdjęcie

Klub seniora – czym jest?

Seniorzy, czyli zwykle ludzie w wieku powyżej 60. czy 65. roku życia, często nie są już aktywni zawodowo – z własnego wyboru po przejściu na zasłużoną emeryturę albo w wyniku zachorowania czy wypadków. Cierpią na nudę i brak zajęcia, ale można to zmienić, zapisując się do klubu seniora. Czym on jest i jakie zajęcia się […]

Nowe technologie są dla Ciebie! Ułatw sobie życie

Świat mknie do przodu coraz szybciej. Codziennie pojawiają się nowinki technologiczne, za którymi ciężko nadążyć. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na bycie cyfrowo wykluczonym? Na pewno nie. Oto kilka przykładów nowych technologii dla każdego. Komputer na dobry początek Wbrew pozorom nie trzeba wydawać na niego kilku tysięcy złotych. Komputery w dobrym stanie, do domowego […]

Aktywni kulturalnie znaczy lepsi?

Kultura jest dorobkiem społeczeństwa, jest wyrazem pewnych doświadczeń i emocji przekazywanych poprzez jej rożnego rodzaju wytwory. Kultura tworzy przestrzeń do spotkań i dialogu nie tylko z nią samą, ale także z drugim człowiekiem.  Aktywność kulturalna to kontakt człowieka z wszelkimi wytworami kultury (obrazami, utworami muzycznymi czy spektaklami) oraz jej autorami. Z kulturą spotykamy się nie tylko bezpośrednio (w muzeach, operze […]

Starzenie się społeczeństwa polskiego

Starzenie się jest zjawiskiem uniwersalnym, to znaczy, że jest to problem, który dotyka każdego. Ludzie starzeją się i będą się starzeli wszędzie, ale pomiędzy krajami możemy zaobserwować niewielkie różnice w jaki sposób to się dzieje. Zadajmy pytanie: jak starzeją się Polacy? Od początku lat 90. XX wieku można zaobserwować postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego. Wiąże […]

Jakie konsekwencje przynosi starzenie się społeczeństwa?

Obecnie możemy zaobserwować zjawisko coraz szybszego starzenia się społeczeństwa. Pociąga to za sobą liczne konsekwencje z medycznego, psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia. W dzisiejszym artykule skupimy się na skutkach starzenia się – jakich sfer dotyczą lub będą dotyczyły w najbliższej przyszłości i w jaki sposób dotykają państwo, ale i nas samych. Starzenie się społeczeństwa to […]

Jak zaradzić starzeniu się Polaków?

W poprzednim artykule poruszyliśmy temat starzenia się społeczeństwa polskiego. Decydującym czynnikiem wpływającym na powyższe, jest ciągłe podnoszenie się średniej wieku naszego społeczeństwa przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności oraz zwiększonej emigracji osób młodych. Znając powyższe przyczyny, należałoby jednak zadać pytanie: czy procesowi temu można w jakiś sposób przeciwdziałać? Czy państwo oraz inne instytucje powinny ingerować w […]

Back To Top