Godzwon Przemysław
ul. Batorego 16
82-200 Malbork
Numer rachunku bankowego:  93 1950 0001 2006 0453 7760 0002

Proszę pamiętać aby w tytule przelewu podać numer zamówienia.