Tańszy prąd płynący do emerytów

Jak seniorzy mogą uzyskać zniżki na prąd w 2024 roku?

W 2024 roku zaktualizowano zasady dotyczące zniżek na prąd, które przewidują możliwość otrzymania zwiększonego limitu energii dla gospodarstw domowych. Te zmiany mogą przynieść realne korzyści finansowe dla seniorów, którzy będą mogli cieszyć się niższymi cenami za zużytą energię elektryczną. Zniżki na prąd dla emerytów to nie tylko pomoc dla seniorów, ale często też dla całej rodziny.

Wyższy ryczałt energetyczny w 2024 roku

W roku 2024 wzrasta dodatek dla emerytów wynikający z zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1987 roku. Obejmie on:

  • kombatantów i wdowy po nich
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym i wdowy po nich.

Dodatek ten wypłacany jest każdego miesiąca uprawnionym emerytom przez ZUS.

Niezależnie od tej zniżki na prąd możliwe jest uzyskanie dodatku osłonowego. W tym roku wynosi on maksymalnie 822,25 zł. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w MOPS-ie lub GOSP-ie. Można to zrobić on-line przez ePUAP.

Co istotne dodatek osłonowy wypłacany jest za pół roku i zależy od dochodu netto. Obecnie limit dochodów wynosi:

  • 1500 zł na osobę dla rodziny
  • i 2100 zł dla osoby samotnej.

Jak otrzymać zniżki na prąd dla emerytów?

Aby skorzystać z niższych cen prądu, konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia do dostawcy energii. Bez tego oświadczenia nie będzie możliwości skorzystania z preferencyjnych stawek. Oświadczenie, które należy złożyć do usługodawcy, pozwoli ustalić zwiększony limit energii dla danego gospodarstwa domowego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z większej ilości energii elektrycznej i jednocześnie mniej płacić za prąd.

Aktualizacja!

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych należało złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Umożliwiało ono uzyskanie zniżki na prąd dla gospodarstw domowych. Obecnie dostępne są jedynie dodatki dla kombatantów i osłonowy.

Tarcza solidarnościowa dla seniorów posiadających Kartę Dużej Rodziny

PGE przypomina o istnieniu tarczy solidarnościowej, która ma na celu ochronę gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii elektrycznej. Zgodnie z tym rozwiązaniem, około 8 milionów gospodarstw domowych ma „zamrożone” ceny na poziomie stawek z poprzedniego roku, przy ustalonym poziomie zużywanej energii wynoszącym 2000 kWh.

Zobacz też:  Karta Dużej Rodziny dla seniorów - co to jest?

Tarcza Solidarnościowa ma na celu zapewnienie stabilnej ceny energii elektrycznej dla różnych grup społecznych. Dla osób z niepełnosprawnościami ustalono poziom zużycia rocznego na poziomie 2600 kWh, natomiast dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz gospodarstw rolnych, poziom ten wynosi 3000 kWh.

Ile wynosi dodatek do prądu?

Wspomniany dodatek energetyczny pozwala na uzyskanie ulgi w opłatach za prąd. Ulga ta nie działa na zasadzie dodatkowego finansowania, a raczej zamraża ceny prądu dla gospodarstw domowych. Warunkiem jest zużycie energii elektrycznej na zadeklarowanym poziomie. Maksymalna cena energii elektrycznej w 2023 roku dla seniorów wyniesie 693 zł/MWh.

Seniorzy będący pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej mogą dodatkowo dowiedzieć się, na jakich warunkach mogą otrzymać dopłatę do prądu. Wniosek o dodatek energetyczny składa się w odpowiednim MOPSie.

Tani prąd dla seniorów i nie tylko

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, wzrost limitów zużycia energii elektrycznej będzie wyglądać następująco:

  • z 2000 do 3000 kWh dla gospodarstw domowych,
  • z 2600 do 3600 kWh dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
  • z 3000 do 4000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Nowe limity będą obowiązywać od 1 października 2023.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać zniżkę na prąd?

Osoby, którym przysługują zwiększone limity zużycia prądu, muszą złożyć odpowiednie oświadczenia w określonym terminie. Należy zrobić to przed końcem czerwca, ponieważ po tym terminie nie będzie już możliwości skorzystania z wyższych limitów zużycia energii po cenach z poprzedniego roku.

Dlatego istotne jest, aby ci, którzy kwalifikują się do zwiększonych limitów, jak najszybciej złożyli wymagane oświadczenia do swojego usługodawcy. W przeciwnym razie, nie będą mieli możliwości korzystania z większych limitów zużycia energii, które pozwoliłyby im na utrzymanie cen prądu z 2022 roku.

Zobacz też:  Karta Dużej Rodziny dla seniorów - co to jest?

Tańszy prąd dla emerytów w zasięgu ręki

Zmiany w zasadach dotyczących zniżek na prąd w 2024 roku mogą przynieść znaczne korzyści finansowe dla seniorów. Ważne jest jednak, aby pamiętać o konieczności złożenia odpowiedniego oświadczenia do dostawcy energii przed końcem czerwca. Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie ze zwiększonych limitów zużycia energii i utrzymanie niższych cen prądu.