Koszty-domu-opieki-dla-seniora

Koszty domu opieki dla seniora

Seniorzy mogą wymagać fachowej opieki medycznej i pielęgniarskiej. Ktoś musi im pomagać oraz asystować przy wielu codziennych czynnościach. Kiedy bliscy osoby starszej nie mogą jej tego zapewnić, być może dobrym rozwiązaniem jest pobyt w domu opieki dla osób starszych. Zobacz, jak on funkcjonuje, ile personelu w domu opieki sprawuje pieczę nad pensjonariuszami oraz ile kosztuje pobyt w takim domu.

Jak funkcjonują domy opieki dla osób starszych?

Wsparcie seniora w dokonywaniu codziennych czynności życiowych i fachowa opieka może być świadczona na szereg różnych sposobów. System pomocy społecznej sprawuje patronat nad instytucjami takimi jak:

  • dom pomocy społecznej,
  • miejski dzienny dom pomocy społecznej,
  • ośrodki wsparcia dla osób starszych,
  • opieka domowa i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu seniora.

Zastanawiasz się, jaką opiekę oferuje dom opieki?

W zakładach opiekuńczo-leczniczych jest zapewniana całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, konsultacje dietetyczne, rehabilitacja oraz pomoc pracownika socjalnego. Natomiast w domach pomocy społecznej dla seniora są świadczone całodobowe usługi opiekuńcze, w tym mieszkanie, wyżywienie, a nawet zapewnienie odzieży i pomocy w załatwieniu codziennych spraw.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia wsparcie instytucjonalne w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w domach pomocy społecznej. Jak załatwić dom opieki dla starszej osoby?

Jak umieścić osobę w domu opieki społecznej?

Do umieszczenia osoby potrzebującej – seniora czy osoby z niepełnosprawnością – w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy w domu pomocy społecznej, finansowanych przez NFZ, potrzebne jest skierowanie, zaświadczenie lekarskie i pielęgniarskie oraz dokument z oceną sprawności chorego dokonywaną w międzynarodowej skali Barthela – od 0 do 40 punktów.

Dom opieki – koszty

Pobyt w domu opieki dla osób starszych jest odpłatny, choć dofinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odpłatność jest wyliczana indywidualnie, do wysokości średniego kosztu utrzymania przez miesiąc. Ile kosztuje pobyt w domu opieki społecznej? W zależności od zasięgu ośrodka stawka jest ustalana przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, starostę lub marszałka.

Zobacz też:  Co warto wiedzieć o niciach chirurgicznych?

Średni miesięczny koszt umieszczenia seniora w domu opieki społecznej to około 2,5 tys. zł. Wydatki te spoczywają na mieszkańcach domów opieki lub ich bliskich. Jednocześnie należy podkreślić, że opłaty za domy opieki dla osób starszych nie mogą przekraczać 70 proc. przychodu seniora. Na utrzymanie osób mieszkających w takich ośrodkach są przeznaczane dotacje. Jeśli suma opłat mieszkańca łącznie z przyznaną dotacją okazuje się zbyt niska, to różnice pokrywają samorządy.