Seniorzy robią zdjęcie

Klub seniora – czym jest?

Seniorzy, czyli zwykle ludzie w wieku powyżej 60. czy 65. roku życia, często nie są już aktywni zawodowo – z własnego wyboru po przejściu na zasłużoną emeryturę albo w wyniku zachorowania czy wypadków. Cierpią na nudę i brak zajęcia, ale można to zmienić, zapisując się do klubu seniora. Czym on jest i jakie zajęcia się w nim odbywają? Sprawdź, jak założyć klub seniora.

Co to jest klub seniora?

Jesień życia nie musi oznaczać nudy. Może być to czas, kiedy seniorzy odkryją swoje nowe pasje i zaczną się zajmować tym, co lubią. Pomocne okazują się przy tym kluby seniora. Co to jest klub seniora? To miejsce, w którym osoby w dojrzałym wieku mogą spotykać się ze sobą i wymieniać poglądy. Czasami takie ośrodki nazywane są również klubami emeryta.

Klub seniora nie ma charakteru placówki leczniczej, dlatego nie musi do niego kierować lekarz. Jest dostępny dla każdego, zwykle dla osób w wieku 60+. Należy go określić mianem miejsca spotkań osób starszych z danego miasta czy regionu, w którym osoby te swobodnie się spotykają, biorą udział w organizowanych w klubie zajęciach czy wydarzeniach.

Jak założyć klub seniora?

Tworzenie takich klubów jest w Polsce uregulowane prawnie. Jak założyć klub seniora? Zostało to uregulowane przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego mają kompetencje do tego, by zlecać prowadzenie Klubów Senior+ ściśle określonym jednostkom opisanym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Począwszy od 2015 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program wspierający osoby starsze. To program Senior+, który zakłada wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu miejsc spotkań dla osób starszych.

Obecnie kluby seniora mogą powstawać m.in. przy:

 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
 • parafiach,
 • Oddziale Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • ośrodkach kultury i fundacjach.
Zobacz też:  Uniwersytet trzeciego wieku - charakterystyka

W praktyce zakładanie klubu seniora polega na tym, że jednostka samorządu terytorialnego, np. miasto czy gmina, ogłasza konkurs na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Określone jednostki, np. fundacja, stowarzyszenia czy inne ośrodki, których działalność związana jest tematycznie z pomocą osobom starszym, mogą się do niego zgłosić. Muszą przy tym złożyć stosowne dokumenty do organu organizującego konkurs. On zaś wskazuje oczekiwania względem pomieszczeń przeznaczonych na działanie klubu seniora, adresatów klubu czy oferuje wysokość środków publicznych, jakie może przeznaczyć na wsparcie inwestycji. Wysokość dotacji zależy od tego, jakie środki ma zarezerwowane w budżecie urząd miasta czy gminy, który zleca konkurs.

Zajęcia w klubie seniora

Wiemy już, co to jest klub seniora, ale co oferuje on samym zainteresowanym? To nie placówka medyczna ani rehabilitacyjna, a raczej miejsce spotkań i rozrywek dla osób starszych. Od indywidualnego programu zależy, jaką ofertę ma do emerytów czy rencistów klub seniora. Plan zajęć nie jest sztywno i odgórnie ustalony. Uwarunkowany jest on możliwościami finansowymi czy po prostu chęciami osób organizujących je w klubie seniora.

Najczęściej zajęcia w klubie seniora obejmują:

 • wyjścia do teatru czy kina,
 • wspólne wycieczki plenerowe – bliższe i dalsze,
 • organizację warsztatów komputerowych i kulinarnych,
 • naukę języków obcych,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
 • lekcje tańca,
 • kółka zainteresowań, np. plastyczne, teatralne, literackie itp.

Oferta klubu seniora może stale się rozwijać. Oprócz regularnych spotkań uczestników organizowane mogą być koncerty, wieczory poetyckie czy wspólne oglądanie występów albo słuchanie wykładów.